امروز : 25 آبان 1397

نمایش خبر

زمان انتشار :
دوشنبه 21 تیر 1389

افتخاری دیگر برای شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند

21
تیر
1389
افتخاری دیگر برای شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند
کسب عنوان کار آفرین برتر کشور در واحد IT در سال 1389 افتخاری دیگر برای شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند
جشنواره ملی جوان ایرانی گامی است بلند برای کشف , معرفی و تجلی استعدادهای جوان ایرانی با آرمان و امید پرواز نام ایران و ایرانی در تمامی عرصه های فرهنگی , هنری , عامی و اجتماعی در آسمان عزت و افتخار جهانی.
و اکنون مفتخریم که شرکت بردهای هوشمند با تکیه بر استعدادهای خلاقانه کارکنان خود با نشاد و امید به آینده در راستای ارتقاء هویت ایرانی - اسلامی در نخستین جشواره جوان کارآفرین حائز رتبه نخست در رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات گردیده است.

کسب عنوان کار  آفرین برتر کشور در واحد IT(تولید ماژول های امنیتی) در سال 1389 توسط شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان را به تمای کارکنان دوستان  , همکاران و حامیان این شرکت تبریک می گوییم . به امید توفیق روز افزون و کسب افتخارات بیشتر
لینک نتایج جشنواره ملی کارآفرین